mam pytanko do dowodzàcych tymi sojuszami.
Co chcecie osiàgnàć zmasowanymi atakami na wioski Mniejszościowej Koalicji położone w pobliżu cudu FW ? Przecież te wioski nie majà większego znaczenia a większość tych ataków i tak nie zdàży dojść przed końcem edycji. Czy to z rozpaczy czy w akcie desperacji czy z innych powódek ? Trochę to śmieszne bioràc pod uwagę że jesteście TOP POPOWYM sojuszem